Strona główna

IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne
Kraków, 12-14 październik 2016
 
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana myśli technicznej, budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem. Konferencja Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne jest konferencją cykliczną i odbywa się co trzy lata, począwszy od roku 2007.

W związku ze sporym zainteresowaniem ze strony uczestników, Komitet Organizacyjny Konferencji wydłużył terminy zgłaszania abstraktów i referatów.

Pragniemy również poinformować, że Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk


Tematyka Konferencji:

1. Paliwa i źródła energii
     a) zgazowanie paliw
     b) współspalanie biomasy i paliw gazowych
     c) gospodarka i zarządzanie odpadami
     d) spalanie odpadów komunalnych
     e) odnawialne źródła energii
     f) energia jądrowa

2. Energetyka cieplna
    a) systemy energetyczne
    b) elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne
    c) spalanie
    d) technologie nuklearne
    e) przesyła ciepła, paliw gazowych i ciepłych
    f) maszyny i urządzenia energetyczne
    g) awaryjność i diagnostyka maszyn i rządzeń energetycznych
    h) modelowanie matematyczne w energetyce

3. Użytkowanie energii
   a) racjonalizacja zużycia energii
   b) inteligentne systemy uzycia energii
   c) zastosowanie i wykorzystanie mikrogeneracji

4. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i prawne przetwarzania energii
   a)
prognozy makroekonomiczne rozwoju gospodarki i zapotrzebowania na energię
   b)
koszty pozyskiwania energii i jej dostaw
   c)
systemy rynkowe w energetyce
   d)
ustanawianie i zatwierdzanie taryf
   e)
rynkowe metody inwestycji w wytwarzaniu i przesyłaniu energii
   f)
wpływ energetyki na środowisko
   g) rozwój systemów energetycznych w warunkach rynkowych
 Ważne terminy:

Termin zgłaszania abstraktów:

Akceptacja zgłoszonych prac:

Przesłanie pełnych tekstów referatów:

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:


22.08.2016

02.09.2016

19.09.2016

19.09.2016

Opłaty konferencyjne:

 Opłata za pełne uczestnictwo:


Opłata za osobę towarzyszącą:


Opłata za każdą dodatkową zgłoszoną pracę:

 
1500 zł
+23% VAT

800 zł
+23% VAT

350 zł
+23% VAT


Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, koszt materiałów konferencyjnych, koszt obiadów i przerw kawowych, udział w wydarzeniach towarzyszących konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Dla uczestników konferencji została przygotowana specjalna oferta dotycząca zakwaterowania w miejscu odbywania konferencji. Szczegóły oferty można znaleźć w zakładce Zakwaterowanie.
Opłaty konferencyjne prosimy należy wpłacać na konto Politechniki Krakowskiej:

Bank BPH S.A.
nr konta: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

tytułem: IV Konferencja WTiUE, imię i nazwisko uczestnika, nazwa Instytutcji
Patronaty: Sponsorzy: Współpraca:
Patronaty: Sponsorzy: Współpraca:
Komitet Organizacyjny IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne
tel.: +48 12 628 37 76 tel./fax: +48 12 628 35 60 wtiue@mech.pk.edu.pl